fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Історична довідка

Школа народних ремесел була відкрита на вимогу часу у 1992 році (зареєстрована 29 грудня 1992 року розпорядженням міської адміністрації № 647) і посіла вагоме місце в системі освіти як особливий  позашкільний заклад, який діє на Тернопільщині  (відкритий третім на Україні) спрямований на відродження народних ремесел та побутово-виробничих звичаїв та традицій українців.

За період 25-річного існування відбувся процес поступового становлення закладу як осередку культурно-історичних традицій українського народу, збереження національних звичаїв, народних ремесел та виховання молодого покоління митців.

Упродовж останніх років відбувається пошук нових ідей та впровадження нових педагогічних технологій щодо творчого розвитку дітей та молоді відповідно до основних положень законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” , Указу Президента “Про розвиток народних ремесел та промислів”.

Школа народних ремесел щорічно дає можливість реалізації права на творчий розвиток та самореалізацію в 30 гуртках 380-450 учням шкіл міста та сіл Тернопільського району, проведення змістовного дозвілля, отримання допрофесійної підготовки по таких профілях навчання: плетіння з природніх матеріалів, різьблення на деревині, кераміка, гончарство, ткацтво та українська народна вишивка, бісерне плетіння, макраме, рогозоплетіння, художня обробка шкіри, декоративний розпис та малярство, ручної майстерності “Дивосвіт”, фольклорно-етнографічний, текстильний сувенір.

Результати вагомі: призери обласних, міських та всеукраїнських етапів оглядів, конкурсів.

Навчально-виховний процес в школі здійснюється на основі Типових навчальних планів і програм для гуртків та інших творчих об’єднань з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання і орієнтується на формування гармонійно розвиненої та творчої особистості.

Педколектив школи наполегливо працює над створенням умов для забезпечення нових підходів в організації навчання та виховання учнів:

  • створенні сприятливі умови для учнів та вчителів;
  • враховані запити та інтереси дітей і батьків при створенні гуртків;
  • щорічно оновлюється і розширюється мережа гуртків;
  • формується у школярів орієнтація на той чи інший вид майбутньої діяльності (допрофесійна підготовка);
  • найновіша реалізація принципу особистісно-орієнтованого навчання (розробка програм для обдарованих дітей);
  • професійне самовизначення, що значно розширює можливості учнів у виборі власної освітньої траєкторії.

Щорічно понад 20 випускників школи стають студентами вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ декоративно-ужиткового  мистецтва за спеціальностями: різьбяр по дереву, скульптор, художник декоратор, вишивальниця, ткаля, гончар, кераміст, тощо.

Отримана в школі народних ремесел допрофесійна підготовка робить випускників школи конкурентноспроможними (індивідуальна трудова діяльність), захищеними і мобільними на ринку праці, здатними робити особистий духовно-світоглядний вибір, маючи потрібні знання, навички і компетентність для інтеграції в суспільство на різних рівнях.

Колектив школи постійно працює над зміцненням та розширенням матеріальної бази, благоустрою території.